El servei de consulta privada de filosofia constitueix una alternativa tant en l’àmbit terapèutic com en el d’assessorament i l’orientació personal.

En les sessions es tractarà de definir els possibles problemes personals o qüestions en relació a les que plantejar possibilitats orientatives, amb l’objectiu de trobar, mitjançant el desenvolupament dialèctic i l’ensenyament de savieses, el tipus de resolució més adequada.

Les qüestions que poden tractar-se des de la filosofia són moltes i diverses. L’estrès, les relacions personals, l’autoconeixement, els problemes familiars, la interpretació de la mort, el cultiu de l’amor, el cultiu de la fortalesa personal, la recerca de la felicitat i un número infinit d’altres temes que són allò que dóna motiu al pensament filosòfic: d’aquí ve l’assessorament filosòfic per la resolució de problemes relacionats amb aquesta gran varietat temàtica.

Un altre servei –no necessariament esbiaixat del assessorament filosòfic- que oferim en la nostra consulta privada és la psicoanàlisi, eina enfocada tant al coneixement de la persona com la resolució de problemes personals mitjançant l’ús terapèutic de la teoria i la pràctica psicoanalítica.

En definitiva, mitjançant la filosofia i la psicoanàlisi la nostra consulta privada ofereix tres tipus de servei possiblement hibridats segons requereixi cada cas:

  • El cultiu i la orientació personals, amb l’objectiu de millorar la vida del consultant.
  • L’anàlisi i posterior resolució de problemes personals des de la filosofia.
  • L’anàlisi personal i la teràpia mitjançant l’ús de la teoria i la pràctica psicoanalítiques.

La nostra consulta privada és el lloc de propostes i compromís per aconseguir una vida millor, que és la primera finalitat de la filosofia.