El cafè filosòfic tracta de reeditar les fructíferes trobades dels antics pensadors grecs a l’Àgora. Els filòsofs basen la seva activitat en el diàleg, en la contraposició i la complementació d’opinions, i en concordança amb això, el cafè filosòfic consta d’una reunió en grup en una cafeteria –o un altre establiment adequat- en la qual, per un temps aproximat de dues hores, es parla del tema prèviament seleccionat. Això, evidentment, es porta a terme en un ambient amigable, prenent un cafè i gaudint de la tertúlia.

En aquesta reunió, el filòsof professional té la funció de guiar la tertúlia, detectar i mostrar les contradiccions que poden sorgir en els arguments, exposar idees relacionades amb el tema que s’està tractant, moderar els torns, etc…

La finalitat del cafè filosòfic és, doncs, que els assistents surtin amb nous punts de vista i idees més completes i adequades del tema que s’hagi tractat, a més a més d’emportar-se a casa la sensació d’haver aprofitat el temps i haver gaudit d’una conversa agradable.